Diện tích tách thửa tối thiểu Buôn Ma Thuột, Dak Lak

Hiện nay, mỗi địa phương đều có diện tích tách thửa riêng. Để biết lô đất mình mua có thể lên thổ cư hay đủ điều kiện cấp sổ hồng hay không? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ diện tích tách thửa tối thiểu tại Buôn Ma Thuột, Dak Lak.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đất đai 2013
 • Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc ngày 17 tháng 10 năm 2014;

Diện tích tách thửa ở Đăk Lăk là bao nhiêu?

Theo điều 7 Quyết định 36/2014/QĐ-UBND quy định về diện tích tách thửa ở Đăk Lăk như sau:

Diện tích tách thửa ở Đăk Lăk đối với đất ở tại các phường, thị trấn:

 • Trường hợp tách thửa do thực hiện quy hoạch: Diện tích còn lại sau khi thực hiện quy hoạch được phép hình thành thửa đất mới phải đáp ứng điều kiện diện tích bằng hoặc lớn hơn 20m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m;
 • Trường hợp tách thửa để thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng một phần thửa đất: Diện tích bằng hoặc lớn hơn 40m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m;

Diện tích tách thửa ở Đăk Lăk đối với các xã:

 • Diện tích bằng hoặc lớn hơn 60m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 4m.

Diện tích tách thửa ở Đăk Lăk đối với đất sản xuất nông nghiệp:

 • Diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 500m2.

Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp đồng thời với chuyển mục đích sử dụng đất mà phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì hạn mức các thửa đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo diện tích bằng hoặc lớn hơn 40m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m đối với các phường, thị trấn; bằng hoặc lớn hơn 60m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 4m đối với các xã.

Các trường hợp không được tách thửa ở Đăk Lăk

 • Khi đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kê biên tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của Tòa án.
 • Thửa đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao hoặc cho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhưng người sử dụng đất không thực hiện đu tư dự án.
 • Đất được quy hoạch để xây dựng nhà biệt thự.
 • Đất nằm trong khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
 • Đất nằm trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà việc tách thửa không phù hp với quy hoạch đó
error:
Hotline: 0905.397.311