Tách thửa đất và quy định diện tích tối thiểu được cấp sổ hồng tại Tp. Hồ Chí Minh

Tách thửa dù với mục đích kinh doanh, cho tặng… là nhu cầu được rất nhiều người quan tâm. Vậy diện tích tối thiểu được cấp sổ hồng tại Tp. Hồ Chí Minh là bao nhiêu? Điều kiện và thủ tục tách thửa được quy định thế nào ?

Tách thửa đất là gì?

Tách thửa đất chính là quy trình phân chia quyền sở hữu đất đai từ một người đứng tên, chịu trách nhiệm sang nhiều đối tượng khác nhau. Việc tách thửa phải được thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật.

 • Điều kiện tách thửa đất như thế nào?

  • Thửa đất được phép tách thửa khi có 1 trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở.

   Và thửa đất tách thửa chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai hoặc không có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án…

  • Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa. Như vậy để xem xét về điều kiện tách thửa thì chủ sử dụng đất phải tìm hiểu quyết định của ủy ban nhân tỉnh nơi có đất về diện tích tối thiểu được phép tách thửa.
 • Trường hộp không được tách thửa đất như thế nào?

  • Khu vực bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật.
  • Biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước; biệt thự thuộc nhóm 1 và 2 theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
  • Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt; khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, thì việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh và theo Quyết định này.
  • Nhà, đất thuộc khu vực đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa tại Tp. Hồ Chí Minh

Theo quyết định 60/2017 của UBND TP.HCM thì diện tích, kích thước tối thiểu tách thửa đối với đất ở được quy định cụ thể như sau

 • Đối với khu vực 3

Bao gồm huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ (ngoại trừ thị trấn).

Diện tích tối thiểu được tách thửa là 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

 • Đối với khu vực 2

Bao gồm các Quận 2, Quận 7, Quận 9, Quận 12, Bình Tân, Thủ Đức và Thị trấn các huyện.

Diện tích tối thiểu được tách thửa là 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.

 • Đối với khu vực 1

Bao gồm các Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú.

Diện tích tối thiểu được tách thửa là 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét.

 • Lưu ý đối với quy định tách thửa HCM mới 2018
  • Diện tích tối thiểu được tách thửa tại thành phố HCM được chia thành 3 khu vực nên bạn cần chọn đúng khu vực? Chứ không phải chỗ nào cũng 36 m2
  • Tách thửa sẽ không phân biệt có hay chưa có nhà. Cơ quan chức năng sẽ không đánh giá thời gian hình thành căn nhà.
  • Diện tích này là diện tích thửa đất chứ không phải diện tích xây dựng hay diện tích sàn xây dựng.
  • Đất sản xuất nông nghiệp cũng được giải quyết tách thửa. Theo đó, đất trồng cây hằng năm, đất nông nghiệp khác phải đảm bảo diện tích tối thiểu 500 m2, đất trồng cây lâu năm là 1.000 m2.

Trình tự, thủ tục tách thửa đất tại Tp. Hồ Chí Minh

Theo quy định tại khoản 3 Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ tách thửa đất hoặc hợp thửa.

Theo khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị tách thửa theo mẫu 11/ĐK;
  • Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp
 • Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
  • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
  • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
  • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”
 • Bước 3: Thực hiện ký kết hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và có công chứng hoặc chứng thực và nộp cho Văn phòng đăng ký đất đai;
 • Bước 4: Thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Lệ phí tách thửa đất là bao nhiêu?

Trong trường hợp này khi bạn làm thủ tục tách thửa và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng với diện tích mới khi tách thửa thì bạn phải nộp lệ phí trước bạ ( 0,5%) gÍá trị mảnh đất theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một vài thông tin về tách thửa, diện tích tối thiểu sau tách thửa… Mọi người cùng tham khảo nhé!

error:
Hotline: 0905.397.311